yourwonderful, teksty z sierpnia 2009 roku

4 teksty z sier­pnia 2009 ro­ku – auto­rem jest your­wonder­ful.

spadła gwiaz­da... nie po­myślałam życze­nia, ale trzy­małam Cię za rękę... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 sierpnia 2009, 09:56

Z nieba spa­dały gwiaz­dy.
A my leżeliśmy na tra­wie i wpat­ry­waliśmy się w at­ra­men­tową przes­trzeń. Przy­tulałeś mnie do swo­jego ser­ca by było mi ciep­lej. Spadło wiele gwiazd a ja za każdym ra­zem życzyłam so­bie byśmy zaw­sze by­li dla siebie naj­droższy­mi oso­bami pod Słońcem... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 sierpnia 2009, 08:51

Mo­je sny są odzwier­cied­le­niem Twoich słów szep­ta­nych mi na dobranoc... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 sierpnia 2009, 22:35

Myśli, które próbuję tłumic.
Myśli, które uwielbiam.
Myśli, które nie dają mi spokoju.
Myśli, które ubóstwiam.
Myśli, które to­warzyszą mi od dawna.
Myśli, które wręcz kocham.
Myśli, które wy­wołują mój naj­szczer­szy uśmiech.

To myśli o nim. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 sierpnia 2009, 22:06

yourwonderful

Rozczarowująca egzystencja.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yourwonderful

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność