yourwonderful, teksty z października 2009 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2009 ro­ku – auto­rem jest your­wonder­ful.

słuchając smut­nej me­lodii ser­ca zadławiła się swoimi łzami... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 października 2009, 20:56

yourwonderful

Rozczarowująca egzystencja.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yourwonderful

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność