yourwonderful, teksty z maja 2010 roku

1 tekst z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest your­wonder­ful.

Mając w życiu priory­tety różniące się od priory­tetów zde­cydo­wanej większości, zda­je się nam jak­byśmy żyli w in­nym, dla nich "dziwnym" świecie. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 31 maja 2010, 21:26

yourwonderful

Rozczarowująca egzystencja.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yourwonderful

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność