yourwonderful, teksty z listopada 2009 roku

4 teksty z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest your­wonder­ful.

wszys­cy jes­teśmy ta­kim Ku­busiami Puchatkami...

chce­my ciepła, miod­ku i przyjaciół... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 21 listopada 2009, 15:20

przy­tuliła się do niego i zasnęła...
a on błądził opuszka­mi palców po jej twarzy, gładził jej włosy...
składał na jej po­wiekach de­likat­ne po­całun­ki... szep­tał: "Jes­tem przy Tobie..." 

myśl
zebrała 53 fiszki • 19 listopada 2009, 20:13

W deszczo­wy dzień tęskni­my jeszcze bardziej. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 11 listopada 2009, 20:33

Nig­dy nie wiado­mo, czy oso­ba, która codzien­nie roz­prasza ciem­ność Twoich dni, nie umiera wewnętrznie, nęka­na codziennością... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 8 listopada 2009, 18:36

yourwonderful

Rozczarowująca egzystencja.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yourwonderful

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność